caribbean_sun: (princess leia rebel)
caribbean_sun ([personal profile] caribbean_sun) wrote2017-05-11 09:19 pm

Lukittu

Lukemaan pääsee kysymällä. 


 
revon7: (Default)

[personal profile] revon7 2017-05-14 01:55 pm (UTC)(link)
Hola! Mieluusti lukisin myös täällä kun tuli nyt heilahdettua itsekin tänne!
juneghost: (Default)

[personal profile] juneghost 2017-05-22 02:52 pm (UTC)(link)
moi! oon uusi täällä ja kaipailisin kavereita. lisäilläänkö? ollaan ehkä oltu kavereita joskus livejournalin puolella :)